Oferta

Remonty silników elektrycznych i prądnic

 

Nasza firma, bazując na zdobytych w ciągu 85 lat wiedzy i doświadczeniu, korzystając z nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, wykonuje remonty silników elektrycznych oraz generatorów prądu zmiennego i prądu stałego, o napięciu znamionowym do 10,5 kV:

 • remonty silników asynchronicznych (klatkowych i pierścieniowych),
 • remonty silników i generatorów synchronicznych,
 • remonty silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),
 • remonty silników i prądnic prądu stałego,
 • remonty silników trakcyjnych,
 • remonty silników komutatorowych prądu zmiennego,
 • remonty serwomotorów i elektrowrzecion,
 • remonty maszyn elektrycznych w wykonaniu specjalnym.

 

Zakres remontu maszyny elektrycznej

 

Remont silnika elektrycznego, prądnicy lub generatora jest procesem obejmującym weryfikację, a w razie potrzeby regenerację lub wymianę każdego z elementów składowych maszyny. W zależności od rodzaju maszyny oraz jej stanu, w zakres prac remontowych może wchodzić:

 • pełna diagnostyka przed i w trakcie demontażu maszyny (pomiary elektryczne, pomiary drgań, weryfikacja węzłów łożyskowych, sprawdzenie bicia wirnika itp.),
 • legalizacja, regeneracja czopów lub wykonanie i wymiana wału,
 • regeneracja i ewentualne izolowanie gniazd łożyskowych,
 • wymiana łożysk tocznych,
 • wylewanie i obróbka panwi łożysk ślizgowych,
 • poprawa stanu izolacji uzwojeń,
 • badanie i remont pakietu blach żelaza czynnego,
 • wykonanie uzwojenia i przezwojenie silnika (stojana lub wirnika),
 • naprawa lub wymiana klatek wirnika,
 • regeneracja albo wymiana komutatora lub głowicy ślizgowej,
 • regeneracja lub wymiana szczotkotrzymaczy i wymiana szczotek,
 • wyważanie statyczne i dynamiczne zespołu wirującego,
 • regeneracja lub wymiana uszkodzonych części mechanicznych oraz części przewodzących prąd,
 • montaż maszyny i pomiary poremontowe na stacji prób.

 

Przezwajanie silników elektrycznych i prądnic

 

Jeżeli weryfikacja wykaże konieczność przezwojenia maszyny, wykonujemy to odtwarzając uzwojenie oryginalne. Do przezwajania silników wykorzystujemy druty nawojowe okrągłe lub profilowe oraz materiały izolacyjne klasy F lub H.

W razie potrzeby, jeżeli budowa silnika na to pozwala, możemy zmienić parametry silnika przez zmianę danych nawojowych.

 

Modernizacje silników elektrycznych

 

Oprócz standardowych napraw i remontów odtworzeniowych możemy, po rozeznaniu potrzeb klienta, zaoferować następujące przykładowe modernizacje silników elektrycznych:

 • przystosowanie silnika do napędu przekształtnikowego przez zmianę układu izolacyjnego, zabezpieczenie łożysk przed prądami wałowymi i zmianę układu chłodzenia,
 • zmiana parametrów silnika, w tym: napięcia znamionowego, prędkości obrotowej, mocy,
 • zmiana łożyskowania dostosowująca silnik do zmienionych warunków pracy,
 • modernizacja układu wentylacyjnego (redukcja hałasu, redukcja strat mechanicznych),
 • montaż dodatkowych czujników temperatury, montaż grzałek przeciwkondensacyjnych.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oferujemy również wykonanie profesjonalnego demontażu maszyny z miejsca zainstalowania, transport do naszego warsztatu, a po wykonanym remoncie transport powrotny i zainstalowanie na stanowisku pracy. Dysponując nowoczesnym laserowym przyrządem do osiowania zapewniamy prawidłowe zesprzęglenie z maszyną współpracującą, co znacząco wpływa na właściwą pracę całego zespołu napędowego.

Przygotowani jesteśmy do świadczenia usług serwisowych (diagnostyki, przeglądów i napraw) w miejscu zainstalowania silnika lub generatora. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do bardzo dużych maszyn lub maszyn zainstalowanych w trudnodostępnych miejscach. Koszt demontażu, transportów i ponownego montażu w takim przypadku może być bardzo wysoki.

Służymy także wiedzą i doświadczeniem w zakresie serwisu urządzeń współpracujących z silnikami elektrycznymi od strony zasilania, takich jak przekształtniki, softstartery, wyłączniki, sterowniki, układy AKPiA. Dzięki temu klient ma możliwość zlecenia kompleksowego przeglądu, remontu lub modernizacji całej instalacji elektrycznej linii technologicznej wraz z silnikami jednemu wykonawcy, w ramach jednego zadania.

 

KONTAKT:

Józef Bąba
tel.:       +48 14 637 42 15
kom.:    +48 785 781 422
e-mail:
j.baba@elzat.pl