Oferta

Wykonawstwo

 

ELZAT Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie, modernizacjach i remontach sieci rozdzielczych oraz kompletnych instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia dla zakładów przemysłowych, a także dla zakładów energetyki przemysłowej (elektrownie, elektrociepłownie).

Wykonujemy również instalacje w takich obiektach jak hale magazynowe, budynki i obiekty użyteczności publicznej, biurowce.

Zajmujemy się także modernizacjami Głównych Punktów Zasilania WN/SN.

 

Zakres działania naszej firmy w obszarze wykonawstwa obejmuje:

 • elektroenergetyczne stacje transformatorowo-rozdzielcze WN/SN (GPZ),
 • stacje rozdzielcze SN, stacje transformatorowe SN/SN oraz SN/nn,
 • rozdzielnie średniego i niskiego napięcia,
 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych,
 • sieci i linie kablowe średniego i niskiego napięcia,
 • instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia w obiektach przemysłowych,
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • instalacje uziemień technologicznych,
 • instalacje odgromowe,
 • układy automatyki i sterowania,
 • instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex),
 • instalacje słaboprądowe (alarmowe – SSWIN, SAP, DSO; kontroli dostępu – KD; monitoringu wizyjnego – CCTV; inteligentnego budynku – BMS; przyzywowe i inne),
 • wszelkie pomiary elektryczne.

Dla wszystkich wykonanych robót zapewniamy pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Jako uzupełnienie przestawionej oferty oferujemy także naszym klientom usługi outsourcingu w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu systemów elektroenergetycznych oraz utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych w instalacjach technologicznych.

 

KONTAKT:

Piotr Curyło
tel.:       +48 14 637 42 15
kom.:    +48 785 781 454
e-mail:
p.curylo@elzat.pl