Oferta

Projektowanie

 

Posiadając własne profesjonalne biuro projektowe jesteśmy w stanie zaoferować pełny zakres usług projektowych w zakresie sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia dla zakładów przemysłowych oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej: nowych, modernizowanych i remontowanych.

Wykorzystując nowoczesne komputerowe systemy wspomagania projektowania i posiadając duże doświadczenie, zapewniamy najlepsze rozwiązania projektowe pod względem zarówno technicznym jak i ekonomicznym.

 

Zakres oferowanych przez nas usług projektowych obejmuje:

 • stacje rozdzielcze SN, stacje transformatorowe SN/SN oraz SN/nn,
 • rozdzielnie średniego i niskiego napięcia,
 • systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych,
 • sieci i linie kablowe średniego i niskiego napięcia,
 • instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia w obiektach przemysłowych,
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • instalacje uziemień technologicznych,
 • instalacje odgromowe,
 • układy automatyki i sterowania,
 • instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex).

 

KONTAKT:

Jerzy Wachowicz
tel.:       +48 14 637 22 93
kom.:    +48 785 781 431
e-mail:
j.wachowicz@elzat.pl