Oferta

Rozdzielnice średniego napięcia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Firma Elzat Sp. z o.o. oferuje również rozdzielnice szafowe średniego napięcia, które skutecznie konkurują z innymi produktami tej klasy.

 

ROZDZIELNICE SZAFOWE SERII KU6S i KU10S są wnętrzowymi wolnostojącymi rozdzielnicami przedziałowymi, przeznaczonymi do pomieszczeń w których czynniki środowiskowe zapewniają normalne warunki pracy, poszczególne przedziały zostały wyposażone w  blokady uniemożliwiające wykonanie zabronionych czynności łączeniowych, system wczesnego wyłączenia zwarcia łukowego, przyrządy pomiarowe, urządzenia automatyki i ochrony, a także aparaturę sterowania, sygnalizacji i inne urządzenia pomocnicze.
Oferowane przez nas rozdzielnice posiadają pełne badania typu wykonane z wyłącznikiem WRS10 oraz VD4, zgodne z zapisami normy PN-EN-62271-200:200 dotyczącej wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej
i sterowniczej - ,,Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie” co potwierdza certyfikat na zgodność wyrobu z dokumentem normatywnym wydany przez Instytutu Energetyki w Warszawie.

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZDZIELNIC SZAFOWYCH

• Rozdzielnice serii KU6S i KU10S przeznaczone są do pracy w sieciach prądu przemiennego trójfazowego, na napięcia do 12 kV, dla systemów z punktem zerowym izolowanym lub uziemionym przez dławik lub rezystancję.

Parametry rozdzielnicy:

Napięcie znamionowe/liczba faz 7,2; 12kV/3   
Napięcie znamionowe izolacji 75/28 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 3 sek. 31,5; 40; 50 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 80; 128 kA
Napięcie znamionowe obwodów sterowania i sygnalizacji 220 VDC

 

• Rozdzielnice serii KU6S i KU10S mogą być stosowane w różnego rodzaju systemach rozdzielczych min.
w elektrowniach, stacjach i podstacjach elektroenergetycznych, w układach zasilania urządzeń elektrycznych
a także w sieciach dystrybucyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, oraz obiektach energetyki jądrowej wymagających stosowania urządzeń  w wykonaniu antysejsmicznym.

• Pole rozdzielnicy serii KU6S i KU10S może zostać wyposażone w wyłącznik próżniowy typu WRS10 lub VD4 (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień) o prądzie  znamionowym do 4000A, w wersji wysuwnej z napędem ręcznym lub z napędem silnikowym oraz ręcznym lub silnikowym napędem uziemnika (na indywidualne zamówienie klienta).

• Układy automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielniach serii KU6S i KU10S są wykonywane z wykorzystaniem mikroprocesorowych urządzeń ochronnych takich jak:  REF, SEPAM, MICOM (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień).

• Szafy KU6S i KU10S są wyposażone w  szereg blokad mechanicznych i elektrycznych gwarantujących prawidłowe
i bezpieczne dokonywanie operacji łączeniowych oraz zmianę położenia elementów wysuwnych rozdzielni.

• Ochrona przed łukiem elektrycznym wykonana jest z wykorzystaniem fototyrystorów jako detektorów łuku.

• Napięcie znamionowe obwodów sterowania i sygnalizacji: 220 VDC.

• Oszynowanie szaf serii KU6S i KU10S jest wykonane z szyn miedzianych lub aluminiowych w zależności od prądów znamionowych, o przekroju prostokątnym, łączonych za pomocą połączeń śrubowych.

• Do mocowania mostów szynowych oraz szyn odpływowych zastosowane zostały epoksydowe izolatory wsporcze oraz przepustowe.

• Elementy konstrukcji szkieletu szafy, przegrody i osłony wykonane zostały z blachy aluminiowej oraz stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną. Poszczególne elementy szafy połączone zostały przy  użyciu połączeń śrubowych, nitów stalowych lub metodą spawania, przy czym ilość połączeń spawanych zminimalizowano. Całość konstrukcji malowana jest metodą proszkową w wybranym przez zamawiającego kolorze.

• Materiały i komponenty wykorzystywane w produkcji szaf poddawane są kontroli technicznej zgodnie
z obowiązującymi standardami i warunkami technicznymi.

 

ROZMIARY ROZDZIELNIC SZAFOWYCH


Szafy produkowane są w dwóch wariantach (w zależności od zastosowanego typu wyłącznika).

 

 

w szafach z wyłącznikiem WRS10

 

w szafach z wyłącznikiem VD4
A (szerokość) 750 cm 650 cm
B (głębokość) 1400 cm 1400 cm
C (wysokość) 2300 cm 2500 cm

 

 

 

• wymiary gabarytowo-montażowe szaf muszą być sprecyzowane na etapie składania zamówienia,

• na podstawie indywidualnych uzgodnień istnieje możliwość uzyskanie innych wymiarów szaf.

 

Przedział zabezpieczeń:

 

 

 

1. drzwi przedziału

2. obudowa przedziału

3. EAZ ( zabezpieczenie typu Micom, REF,SEPAM)

4. wyłączniki nadprądowe (zabezpieczenia obwodów pomocniczych)

5,6. listwy zaciskowe

7,8. przepusty kablowe między przedziałowe

9. przepust kablowy między szafowy

10. blokada (ogranicznik) drzwi

11,12. przyciski, łączniki, lampki itp.

13. zamek drzwiowy

14. wskaźnik obecności napięcia

 

BLOKADY I OSŁONY

W szafach, zainstalowano mechaniczne i elektryczne blokady niedopuszczające do:

• przemieszczenia włączonego wyłącznika z pozycji kontrolnej w roboczą,

• przemieszczenia włączonego wyłącznika z pozycji roboczej w kontrolną,

• włączenia wyłącznika w położeniu pośrednim (między roboczym i kontrolnym),

• przemieszczenia elementu wysuwanego z pozycji kontrolnej w roboczą przy zamkniętych nożach uziemnika,

• zamknięcia uziemnika w pozycji roboczej elementu wysuwanego.

 

Opcjonalnie mogą być wykonane następujące blokady:

• brak możliwości otwierania przedziału kablowego, gdy wyłącznik nie jest przemieszczony do pozycji kontrolnej i nie jest zamknięty uziemnik,

• brak możliwości ustawienia wyłącznika do pozycji roboczej, gdy otwarte są drzwi przedziału kablowego.

Przewodzące prąd części obwodów głównych szaf, które mogą znajdować się pod napięciem, po przesunięciu elementu wysuwanego do pozycji remontowej, są automatycznie odgradzane za pomocą zasłon posiadających mechanizmy do ich blokowania.

 

WARUNKI OBSŁUGI

Konstrukcja szaf zapewnia ochronę personelu obsługi przed przypadkowym dotknięciem do przewodzących prąd i ruchomych części  rozdzielnicy  oraz przed skutkami łuku elektrycznego w przypadku zwarcia łukowego w szafie, przy czym wyrzut produktów spalania został  skierowany w strefę bezobsługową (do góry).

Zgodnie z warunkami obsługi, szafy z obsługą jednostronną powinny posiadać korytarz obsługowy
o szerokości co najmniej 1680 mm licząc od frontu szafy i być ustawiane co najmniej 1000mm od stałych przegród budowlanych.

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania szaf z dwustronną obsługą przy zachowaniu powyższych odległości.

Wraz z szafą dostarczany jest wózek służący do przemieszczania wysuwnych elementów rozdzielnicy (wyłącznik, rozłącznik).

 

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie przeprowadził proces certyfikacji Rozdzielnic serii KU6S i KU10S w zakresie:

• wytrzymałości elektrycznej,

• nagrzewania i pomiaru rezystancji połączeń toru głównego,

• obciążalności zwarciowej,

• zdolności załączania i wyłączania wyłącznika,

• działania wbudowanych łączników i członów ruchomych,

• odporności na działanie łuku wewnętrznego,

• obciążalności zwarciowej obwodów uziemiających,

• zdolności łączenia zwarć podwójnych,

• Stopień ochrony ІP40,

Rozdzielnice uzyskały również najwyższy stopień odporności na uderzenia mechaniczne (IK 10).

 

Szeroki wybór wariantów wykonywanych rozdzielnic szafowych min. z wyłącznikiem (WRS10 lub VD4), odłącznikiem, polem pomiarowym napięcia, potrzeb własnych lub inne, umożliwia elastyczne modelowanie zestawów rozdzielnic pod indywidualne potrzeby klientów.

 

KONTAKT:
Dyrektor Handlowy, Jerzy Wachowicz
tel.:       +48 14 637 22 93
kom.:    +48 785 781 431
e-mail: j.wachowicz@elzat.pl