Oferta

Serwis elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych

 

Uzupełnieniem naszej oferty w zakresie budowy przemysłowych sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych jest oferta serwisu infrastruktury elektroenergetycznej obejmująca:

  • przeglądy rozdzielnic średniego i niskiego napięcia,
  • przeglądy aparatów łączeniowych i zabezpieczeń,
  • przeglądy i pomiary transformatorów SN/nn,
  • przeglądy i pomiary baterii kondensatorów,
  • badania termowizyjne urządzeń rozdzielczych,
  • przeglądy instalacji napięć gwarantowanych,
  • przeglądy i pomiary linii kablowych SN i nn,
  • pomiary jakości zasilania,
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznych.

 

Wszystkie prace dokumentowane są odpowiednimi protokołami określającymi stan techniczny elementów infrastruktury elektroenergetycznej i podającymi zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji. W razie potrzeby służymy też pomocą przy sporządzaniu koncepcji i planów modernizacji, przebudowy lub rozbudowy zakładowych sieci elektroenergetycznych.

Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług projektowych i usług wykonawstwa na kolejnych etapach prac inwestycyjnych dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej.

 

KONTAKT:

Piotr Curyło
tel.:       +48 14 637 42 15
kom.:    +48 785 781 454
e-mail:
p.curylo@elzat.pl

Józef Bąba
tel.:       +48 14 637 42 15
kom.:    +48 785 781 422
e-mail:
j.baba@elzat.pl