Oferta

Organizacja inwestycji

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji inwestycji w branży elektroenergetycznej i elektrycznej oferujemy naszym klientom pomoc w organizacji procesu inwestycyjnego obejmującą następujące usługi:

  • nadzór inwestycyjny – czyli pełny zakres usług związany z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem inwestycji, wraz z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie (inspektora nadzoru, kierownika budowy),
  • zastępstwo inwestycyjne – czyli pełne przygotowanie i nadzór inwestorski nad przebiegiem realizacji inwestycji według standardów Project Management jako Inwestor Zastępczy. Posiadane uprawnienia pozwalają nam uczestniczyć procesie budowlanym w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych dla inwestycji nowych, jak i prac modernizacyjnych obiektów przemysłowych,
  • przygotowanie i prowadzenie akcji ofertowych,
  • pomoc inwestorowi w zawieraniu umów z wykonawcami,
  • dokonywanie odbiorów robót od wykonawców i przekazywanie obiektów użytkownikom,
  • dokonywanie rozliczeń końcowych,
  • doradztwo techniczne i prawne,
  • usługi kosztorysowe,
  • sporządzanie opinii technicznych.

 

Dbałość o naszych klientów nakazuje nam służyć doradztwem już na etapie projektowania. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że konsultacje z projektantem i inwestorem prowadzone przez osoby mające doświadczenie w wykonawstwie mają kluczowe znaczenie dla powodzenia przyszłej realizacji. Dobre przygotowanie inwestycji przyczynia się do wczesnego ujawnienia potencjalnych problemów, dzięki czemu można ich uniknąć na etapie wykonawstwa. Efektem tego będzie zmniejszenie kosztów inwestycji.

Naszą siłą, prócz wiedzy oraz zdobytego przy wielu realizacjach doświadczenia, jest identyfikacja z klientem na etapie doboru dostawców i technologii. Efektem takiego podejścia jest prowadzenie procesu realizacyjnego w sposób dostosowany do potrzeb inwestycji oraz wymogów inwestora.

 

KONTAKT:

Jerzy Wachowicz
tel.:       +48 14 637 22 93
kom.:    +48 785 781 431
e-mail:
j.wachowicz@elzat.pl