Oferta

Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

 

Utrzymanie ruchu w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo istotną dziedziną biznesu, zwłaszcza w procesach produkcyjnych. Właściwie prowadzone utrzymanie ruchu pozwala minimalizować straty wynikające z nieplanowanych przestojów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów serwisu instalacji lub linii produkcyjnych.

 

Outsourcing utrzymania ruchu czyli powierzenie utrzymania ruchu wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej jest często spotykaną metodą optymalizacji dającą zlecającemu:

 • możliwość koncentracji na podstawowym biznesie,
 • możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników firmy outsourcingowej,
 • możliwość wykorzystania wyposażenia firmy outsourcingowej w sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia niezbędne przy demontażu, montażu i remontach urządzeń,
 • redukcję nakładów inwestycyjnych na narzędzia i przyrządy,
 • redukcję kosztów szkoleń personelu związanych z problematyką utrzymania ruchu,
 • lepsze wykorzystanie swojego personelu i wyposażenia technicznego przez ograniczenie nieplanowanych przestojów.

 

ELZAT Sp. z o.o. oferuje usługi outsourcingowe polegające na całkowitym przejęciu lub wsparciu utrzymania ruchu w segmentach związanych z energią elektryczną:

 • zasilanie i rozdział energii elektrycznej (utrzymanie ruchu przemysłowych sieci rozdzielczych),
 • instalacje elektryczne zakładu, obiektu lub ciągu technologicznego (utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych),
 • wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne w zakładzie, obiekcie lub ciągu technologicznym (utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych).

 

W zakres umowy outsourcingu, w zależności od ustaleń, mogą wchodzić:

 • analiza krytyczności i wybór strategii eksploatacyjnych,
 • opracowanie i realizacja planów prewencyjnych,
 • diagnostyka (w tym diagnostyka predykcyjna i monitoring),
 • przeglądy i remonty (planowe i awaryjne),
 • projektowanie i wykonawstwo prac modernizacyjnych,
 • optymalizacja zarządzania częściami zamiennymi i materiałami technicznymi dla UR.

 

Wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu ruchu sieci rozdzielczych oraz instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych w skomplikowanych ciągach technologicznych branży chemicznej, dobrze rozwinięte zaplecze wykonawcze i remontowe, a także nowoczesne wyposażenie pozwalają nam odpowiedzialnie oferować swoje usługi w tej dziedzinie.

 

KONTAKT:

Jerzy Wachowicz
tel.:       +48 14 637 22 93
kom.:    +48 785 781 431
e-mail:
j.wachowicz@elzat.pl