Kadra zarządzająca

Jarosław Lipiński
Prezes Zarządu
tel. 14 637 45 03

Monika Gabor
Główny Księgowy
tel. 14 637 45 03, e-mail: m.gabor@elzat.pl

Elżbieta Łabno
Dyrektor ds. Korporacyjnych
tel. 14 637 45 03, e-mail: e.labno@elzat.pl

Jacek Ramian
Dyrektor ds. Technicznych
tel. 785 781 459, e-mail: j.ramian@elzat.pl

Jerzy Wachowicz
Dyrektor ds. Handlowych
tel. 785 781 431, e-mail: j.wachowicz@elzat.pl

           Józef Bąba
           Specjalista ds. kluczowych klientów
           tel. 785 781 422, e-mail: j.baba@elzat.pl

           Piotr Curyło
           Specjalista ds. kluczowych klientów
           tel. 785 781 454, e-mail: p.curylo@elzat.pl

Janusz Zabawa
Kierownik Wydziału Remontów i Instalacji
tel. 785 781 416, e-mail: j.zabawa@elzat.pl

Marek Mróz
Kierownik Wydziału Remontów Maszyn
tel. 785 781 432, e-mail: m.mroz@elzat.pl

Janusz Krydka
Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu
tel. 785 781 411, e-mail: j.krydka@elzat.pl

Zbigniew Tyrcha
Z-ca kierownika Wydziału Utrzymania Ruchu
tel. 785 781 401, e-mail: z.tyrcha@elzat.pl

Anna Konieczna
Kierownik Działu Logistyki i Zaopatrzenia
tel. 785 781 460, e-mail: a.konieczna@elzat.pl