Kadra zarządzająca

Agnieszka Klasa
Prezes Zarządu
tel. 14 637 45 03, sekretariat@elzat.pl

Elżbieta Łabno
Dyrektor ds. Korporacyjnych
tel. 14 637 45 03, e-mail: e.labno@elzat.pl

Jerzy Wachowicz
Dyrektor ds. Handlowych
tel. 785 781 431, e-mail: j.wachowicz@elzat.pl

           Józef Bąba

           Specjalista ds. kluczowych klientów
           tel. 785 781 422, e-mail: j.baba@elzat.pl

           Piotr Curyło
           Specjalista ds. kluczowych klientów
           tel. 785 781 454, e-mail: p.curylo@elzat.pl

Jacek Ramian

Dyrektor ds. Technicznych
tel. 785 781 459, e-mail: j.ramian@elzat.pl

         Janusz Zabawa
         Kierownik Wydziału Remontów i Instalacji
         tel. 785 781 416, e-mail: j.zabawa@elzat.pl

        Marek Mróz
        Kierownik Wydziału Remontów Maszyn
        tel. 785 781 432, e-mail: m.mroz@elzat.pl

        Zbigniew Tyrcha
        Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu
        tel. 785 781 401, e-mail: z.tyrcha@elzat.pl

       Ryszard Małek
       Z-ca Kierownika Wydziału Utrzymania Ruchu
       tel. 785 781 421, e-mail: r.malek@elzat.pl